Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat rögzítünk, és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat.

1. A bizalom az alapunk

Weboldalunkat anélkül használhatja, hogy személyes adatait meg kellene adnia. Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink magánéletének védelme iránt, ezért csak azokat a személyes adatokat használjuk fel, amelyekre feltétlenül szükségünk van. Egyes esetekben azonban, pl. nyereményt küldünk Önnek egy nyereményjátékból, kapcsolatba lépünk Önnel egy piackutatás keretében, vagy ha Ön hírlevél iránt érdeklődik, vagy termékeket rendel a www.nutrifoodketo.sk webáruházon keresztül, vagy telefonos konzultációt vagy online tanácsadást kérünk Öntől, akkor kötelesek vagyunk olyan információkat kérni Öntől, amelyek tartalmazzák az Ön személyes adatait.

Bármikor kérheti tőlünk, hogy töröljük adatait az adatbázisunkból, és ne használjuk fel azokat marketingcélokra. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk a döntését.

2. Sütik

A tárolt cookie-kat törölni is lehet. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, figyelembe kell vennie, hogy a weboldalunk által kínált interaktív funkciókat kevésbé vagy egyáltalán nem tudja használni.

3. Adatvédelmi szabályzat – Bevezető rendelkezések

 • 3.1.Az üzemeltető a NUTRI a.s., Kaštieľská 4, 821 05 Bratislava, azonosítószám: 50137433, a céget a Pozsonyi Kerületi Bíróság I., Sa. részleg, betétszáma: 6710/B, jegyzi be.
 • 3.2.Személyes adatok: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, IP-cím, cookie-k, 16. életév betöltésére vonatkozó információk.
 • 3.3. A www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company weboldalak üzemeltetője, mint a Személyes adatok kezelője ezúton tájékoztatja a Személyes adatok feldolgozásának módjáról és terjedelméről, beleértve a Résztvevő Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos (alább meghatározott) jogainak terjedelmét.
 • 3.4.A Személyes adatok kezelése során az Adatkezelő betartja a következő jogszabályi rendelkezéseket:
  • a)A törvény sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: a törvény),
  • b)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: rendelet),
  • c)Egyéb érintett általános jogszabályok.
 • 3.5.A résztvevő az a természetes személy, aki egy oldalt az internetes böngészőben megtekint. www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company mint a személyes adatok kezelője, ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy milyen módon és önkéntesen tölti ki a személyes adatokra vonatkozó információkat kérő űrlapokat – legyen szó megrendelőlap kitöltéséről, hírlevélre való feliratkozásról, BMI-kalkulátor kitöltéséről vagy versenyeken való részvételről.
 • 3.6.Adatvédelmi tisztviselő. A rendelet 37. cikke szerint az ún. Adatvédelmi hatóság. Az adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő a következő: nutrifood@nutrifood.company, +421 948 17 27 18.

4. A személyes adatok feldolgozásának céljai és időtartama

 • 4.1. A NUTRI a.s. e-mail oldalra történő kitöltésével vagy elküldésével a Résztvevő kijelenti, hogy a Törvénynek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az Üzemeltető tevékenységéhez szükséges személyes adatait kezelje és tárolja, és azokat valamennyi információs rendszerében kezelje. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli és kezeli.
 • 4.2.Az Előfizető ezt a hozzájárulást korlátozott időtartamra, az Előfizető személyes adatai kezelésének céljának teljesüléséig adja meg az Üzemeltetőnek, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként rendelkezik.
 • 4.3.Az adatkezelő az adatkezelés céljának teljesítését követően gondoskodik a Résztvevő személyes adatainak azonnali megsemmisítéséről. A résztvevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás az Előfizető hozzájárulásának az Üzemeltetőhöz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül hatályát veszti.
 • 4.4.Az Adatkezelő a következő célokból kezeli a Személyes adatokat:
  • (a) szerződés vagy más kapcsolódó kötelezettség teljesítése és szolgáltatásnyújtás,
  • b) a jogszabályi kötelezettségek és a jogszabályokból eredő feladatok teljesítése (különösen a számviteli, adózási, archiválási, közigazgatási hatóságoknak, rendőrségnek, bíróságoknak stb. történő segítségnyújtás), a következőkre is figyelemmel: i. az adóügyi dokumentumot a szerződés megszűnésétől számított 10 évig kell megőrizni: ii. a számviteli dokumentumokat a számvitelről szóló, módosított 563/1991. sz. törvény alapján a szerződés megkötésének évét követő évtől számított 10 évig kell megőrizni az üzemeltető és az előfizető közötti szerződés megkötésének évét követő évtől;
  • c) az Adatkezelő jogos érdekei, az Adatkezelő jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme;
  • d) az Üzemeltető szolgáltatásainak marketing és kereskedelmi ajánlatai: termékek és szolgáltatások kereskedelmi ajánlatainak küldése, egyedi ajánlatok, kérdőívek küldése, sütik.

5. Adatvédelmi és adatfeldolgozási információk

 • 5.1.Ha a Résztvevő nem adja meg személyes adatait, nem lehetséges szerződést kötni az Üzemeltetővel és/vagy az abból eredő szolgáltatásokat nyújtani számára. Ebben az összefüggésben a személyes adatok az Üzemeltető meghatározott szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához szükségesek.
 • 5.2.A II. cikkben meghatározott határidők lejártakor. Az adatkezelő törli vagy anonimizálja a személyes adatokat.
 • 5.3.A Résztvevő köteles kizárólag a valóságnak megfelelő és pontos Személyes adatokat megadni az Üzemeltetőnek. A résztvevő felelős a megadott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. Az adatkezelő nem felel a megadott adatok pontosságáért.
 • 5.4.Az adatkezelő mindent megtesz a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében.
 • 5.5.Az Üzemeltető jogosult a Résztvevő személyes adatait harmadik félnek továbbítani a következő célokból: a megrendelési folyamat befejezése, az áru kiszállítása (ez egy szállítmányozási vállalat), az üzlet küldése, az ügyfél elégedettségének felmérése (ez egy olyan vállalat, amely az Üzemeltetőnek olyan rendszert biztosít, amelyen keresztül az Üzemeltető kezeli az ügyfelei kéréseit), panaszkezelés, új ügyfél regisztrációja.
 • 5.6.A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában történik és fog történni.

6. A résztvevő feldolgozással kapcsolatos jogai:

 • 6.1.A résztvevők jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban:
  • (a) hozzáférést kérhet személyes adataihoz az Adatkezelőtől;
  • (b) a megadott személyes adatok helyesbítése;
  • c) törölni a megadott személyes adatokat;
  • d) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására;
  • (e) panaszt nyújthat be a Személyes Adatok Védelmének Hivatalához;
  • (f) a személyes adatok másik adatkezelőnek történő továbbításához való jog;
  • (g) a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
  • (h) a hozzájárulás visszavonásához való jog.
 • 6.2.Az üzemeltető a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles válaszolni.

7. Az üzemeltető nyilatkozatai:

 • 7.1.Az üzemeltető kijelenti:
  • (a) hogy a személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból gyűjti,
  • (b) annak biztosítása, hogy a személyes adatokat csak olyan módon dolgozzák fel és használják fel, amely összeegyeztethető azzal a céllal, amelyre azokat gyűjtötték, és hogy azokat ne összesítsék más célból gyűjtött személyes adatokkal,
  • (c) a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezelje, és úgy járjon el, hogy ne sértse vagy kerülje meg az általánosan alkalmazandó jogot,
  • (d) hogy nem kényszeríti ki vagy köti feltételhez az érintett hozzájárulását azzal fenyegetve, hogy megtagadja az általa előírt szerződéses jogviszonyt, szolgáltatást, árut vagy kötelezettséget.

8. Záró rendelkezések

 • 8.1.A Személyes adatok feldolgozásából eredő valamennyi jogviszonyra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, függetlenül attól, hogy a Személyes adatokhoz honnan jutottak hozzá. A szlovák bíróságok illetékesek a magánélet védelmével kapcsolatban a résztvevő és az üzemeltető között felmerülő vitás kérdések rendezésére.
 • 8.2.Az érintett jogosult az adatvédelmi hatósághoz fordulni(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 • 8.3.Ez a szabályzat 01.01. 2021

9. Google Analytics

„Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webanalitikai szolgáltatását, a Google Analyticset használja. A Google Analytics ún. „Sütik”, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a weboldal használatát. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Gooogle egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére használja fel, hogy a weboldal üzemeltetője számára jelentést készítsen a weboldal aktivitásáról, valamint hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat hozzon létre.

A Google ezeket az információkat akkor adja át harmadik feleknek, ha erre törvény kötelezi, vagy ha a Google felhatalmazta az ilyen harmadik feleket ezen adatok feldolgozására. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét semmilyen más, általa tárolt adattal. A cookie-k telepítését megakadályozhatja a böngésző beállításainak módosításával; azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását.

Az oldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fent leírt módon, a fent meghatározott célból feldolgozza az Önről gyűjtött adatokat.”

Ha a Google AdSense, a Google hirdetési szolgáltatása hirdetéseket (szöveges hirdetéseket, bannereket stb.) jelenít meg ezen a weboldalon, az Ön böngészője tárolhat egy, a Google vagy harmadik felek által küldött sütit. A Google vagy harmadik felek által tárolt cookie-kra vonatkozó információkat rögzítik, összegyűjtik és elemzik. Emellett a Google AdSense is használja az ún. „WebBeacons” (kis láthatatlan grafikák), amelyek egyszerű tevékenységek, például a weboldal látogatottságának rögzítésére, gyűjtésére és értékelésére használhatók.

A cookie és/vagy a WebBeacon által generált, a weboldal használatával kapcsolatos információkat a Google egy USA-ban található szerverre továbbítja és tárolja. A Google az így gyűjtött információkat arra használja fel, hogy értékelje, hogyan használja a weboldalt az AdSense hirdetések tekintetében. A Google ezeket az adatokat harmadik feleknek is átadhatja, ha erre törvény kötelezi, vagy ha a Google harmadik feleket bízott meg ezen adatok feldolgozásával.

Az Ön IP-címét a Google nem kapcsolja össze más, a Google által tárolt adatokkal. Megakadályozhatja a sütik tárolását a merevlemezén és a WebBeaconök megjelenítését. Ehhez a böngésző beállításait úgy módosíthatja, hogy „ne fogadja el a cookie-kat” (az InternetExplorerben menjen az „Extrák/Internet beállítások/Adatvédelem/Beállítások/Beállítások/Beállítások” menüpontba. A Firefoxban menjen az „Extrák/Beállítások/Adatvédelem/Sütik” menüpontba). A Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Google Analytics weboldalára.