ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (a továbbiakban „ÁSZF”) NUTRI a.
s.
, az eladó és a vevő közötti jogviszony jogait, kötelezettségeit és alapelveit határozza meg, és a www.nutrifoodketo.sk webáruházban vagy a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központokon és a www.nutrifood.sk weboldalon keresztül történő áru- és szolgáltatásvásárlásra vonatkozik. Ezek a jogviszonyban részt vevő valamennyi félre nézve kötelezőek, és az általánosan alkalmazandó jogon alapulnak.

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF, valamint az Eladó és a Vevő közötti jogviszony szempontjából az alábbi meghatározások és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 • 1.1.Az Eladó a NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, azonosítószám: 50137433, a cég bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I., Sa. részlegénél, betétszáma: 6710/B, elektronikus címe: nutrifood@nutrifood.company és info@nutrifood.sk, és a NutriFood MRP és NutriFood Keto termékek és a NUTRI FOOD PLAN táplálkozási tanácsadási szolgáltatások kommunikációját és forgalmazását végzi. Az eladó a www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk és a www.nutrifood.sk üzemeltetője.
  www.nutrifood.company.
 • 1.2.Szállítási cím a NUTRI FOOD PLAN központi tanácsadó központjának címe, NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, amely a szlovákiai, csehországi és magyarországi tanácsadó központok központjaként szolgál, és egyben a fő kapcsolattartó központ is, amennyiben az ügyfél nem választ az egyes régiókban egy adott tanácsadó központot a kínálatból.
 • 1.3. A NutriFood Keto élelmiszerekforgalmazása a www.nutrifoodketo.sk webáruházon keresztül vagy a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központokban lehetséges. A táplálkozási szempontból kiegyensúlyozott NutriFood MRP termékek nem vásárolhatók meg az online áruházban, csak a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központokban.
 • 1.4. A Vevő olyan természetes vagy jogi személy, aki megrendeléssel üzleti kapcsolatba lépett az Eladóval.
 • 1.5.Fogyasztó az a természetes személy, aki az olyan szerződés megkötésekor és/vagy teljesítésekor, amelynek tárgya az áruk eladása, nem munkaviszonya, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége keretében, illetve nem jogi személy törvényes szerveként, meghatalmazottjaként vagy képviselőjeként (ideértve a természetes személy vállalkozó képviselőjét is) jár el. Az Eladó nem tekinti fogyasztónak a jogi személyt vagy természetes személy vállalkozót, még akkor sem, ha az ilyen személy tíz főnél kevesebbet foglalkoztat, vagy éves árbevétele vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2.000.000,-EUR-t.
 • 1.6.Vállalkozók a cégjegyzékbe bejegyzett személy, iparűzési engedély alapján tevékenységet folytató személy, külön jogszabály alapján iparűzési engedélytől eltérő engedély alapján tevékenységet folytató személy, valamint az ÁSZF alkalmazásában az is, aki a fentiek szerint jár el vállalkozási tevékenysége során, és amennyiben a vevő mint vevő a megrendelésben az azonosító számát feltünteti, tudomásul veszi, hogy rá az ÁSZF vállalkozókra vonatkozó szabályai vonatkoznak.
 • 1.7.A felhasználó olyan természetes vagy jogi személy, aki a weboldalon egy meghatalmazott természetes személyen keresztül feliratkozott a hírlevélre.
  www.nutrifood.company
  , www.nutrifood.sk vagy a www.nutrifoodketo.sk webáruházban bejelentett tevékenységet.
 • 1.8. A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Pozsonyi Kereskedelmi Felügyelőségének felügyelősége, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 • 1.9. A weboldal: www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk, www.nutrifood.company.
 • 1.10.Az áruk és szolgáltatások az Eladó által az online áruházban és a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központokon keresztül kínált termékek és szolgáltatások. A NutriFood Keto termékek megvásárolhatók a www.nutrifoodketo.sk webáruházban. Személyes átvétel csak a NUTRI FOOD PLA Központi Klinikán lehetséges, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava. A NutriFood MRP termékek kizárólag és kizárólag a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központ táplálkozási tanácsadójától vásárolhatók meg.
 • 1.11.Áruk és szolgáltatásokmegrendelése. A NutriFood Keto termékek megrendelése online lehetséges a www.nutrifoodketo.sk webáruházon keresztül. Kézbesítésük Szlovákiában a GLS csomagküldő vagy futárszolgálat segítségével történik.
  • a)Csomagiroda – Egy csomag szállítása 5 kg-ig 4 €. 50 € feletti rendelés esetén ingyenes szállítás. A csomag általában 3 munkanapon belül megérkezik az Ön által kiválasztott kézbesítési pontra. Vedd fel, amikor megkapod az információs SMS-t vagy e-mailt.
  • b)GLS – A szállítás ára 5 €. 50 € feletti rendelés esetén ingyenes szállítás. Csomagja általában 3 munkanapon belül megérkezik a kiválasztott címre.
 • 1.12. A megrendelés a NutriFood Keto élelmiszerek iránti érdeklődés benyújtása a www.nutrifoodketo.sk webáruházban található megrendelőlapon keresztül. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elfogadja a megrendelőlap elküldésének időpontjában érvényes ÁSZF-et, és az adásvételi szerződés megkötésének pillanatától kezdődően kötik őt, valamint megerősíti, hogy a megrendelés leadása előtt az ÁSZF-et kellően megismerte, és fenntartás nélkül elfogadja az ÁSZF-et. A NutriFood MRP élelmiszereket a fogyasztó személyesen választja ki és vásárolja meg a NUTRI FOOD PLAN tanácsadó központban.
 • 1.13.A vételár a Szlovák Köztársaságban EURO-ban, a Cseh Köztársaságban CZK-ban, Magyarországon HUF-ban az áru – az aktuális ajánlatban, megrendelésben és a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett – ára, amely minden esetben tartalmazza az ÁFA-t is.
 • 1.14.Eredeti ár azt az árat jelenti, amelyen az Eladó az adott NutriFood MRP vagy NutriFood Keto terméket vagy NUTRI FOOD PLAN szolgáltatást kínálta, az Eladó által üzemeltetett weboldalon található bónuszok, értékesítési promóciós marketingakciók és egyéb kedvezményes akciók figyelembevétele nélkül, vagy a Forgalmazó által ajánlott árat, mindig az az ár jelenik meg, amelyik jobban tükrözi az adott termék piaci árszintjét.

2. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 • 2.1. Ha a vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a NutriFood Keto áruk iránti kérelem benyújtása a www.nutrifoodketo.sk webáruházban található megrendelőlapon keresztül. Az adásvételi szerződés a fogyasztó által a megrendelés elküldésével és az eladó által a megrendelés beérkezését követően az eladó által e-mailben küldött kötelező érvényű megrendelés visszaigazolásának kézhezvételének pillanatában jön létre. A tájékoztató e-mailben a vevő megtalálja az ÁSZF aktuális változatának és az Eladó panaszkezelési eljárásának linkjét is. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megegyezésével vagy jogi okokból módosítható vagy mondható fel. Az eljárás alóli kivételt lásd a IV. pontban. Rendelés.
 • 2.2. Ha a vevő vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a vevő vállalkozó által elküldött árubeszerzés, maga az adásvételi szerződés pedig abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó a vevő vállalkozónak az ajánlatát tartalmazó kötelező érvényű beleegyezését átadja. Az Eladó nem vállal felelősséget az adattovábbítás során felmerülő hibákért. A szerződéskötés szlovák nyelven történik.
 • 2.3. Ha az áru mellé ajándékot adnak, és azt a vevő nem használja fel, a vevő köteles előzetesen felvenni a kapcsolatot az eladóval, és tájékoztatni őt arról, hogy az ajándék nem érdekli. Ebben az esetben a vevőnek az árut ezen ajándék nélkül adják el. Ha ez nem történik meg, a vevő köteles a szerződéstől elállni a szerződésben foglaltaknak megfelelően. VII (A szerződéstől való elállás) visszatérés.
 • 2.4. A megkötött szerződést az Eladó a sikeres teljesítés érdekében a megkötésétől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig archiválja, és nem teszi hozzáférhetővé a nem érintett harmadik felek számára. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen szerződési feltételekben találhatók, ahol a folyamat egyértelműen le van írva. Ezek az ÁSZF-ek az Eladó egyéni portáljain elérhetők, és így a Vevő számára archiválhatók és sokszorosíthatók.
 • 2.5. A távoli kommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) használatának költsége a megrendelés leadásához a szokásos díjszabás szerint, a vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások díjszabásától függően kerül felszámításra.
 • 2.6. Az adásvételi szerződésben az eladó vállalja, hogy a vétel tárgyát képező dolgot átadja a vevőnek, és lehetővé teszi, hogy az a tulajdonjogot megszerezze, a vevő pedig vállalja, hogy a dolgot átveszi, és a vételárat megfizeti az eladónak.
 • 2.7. Az Eladó fenntartja az ingatlan tulajdonjogát, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetése után válik tulajdonosává.
 • 2.8. Az Eladó átadja a Vevőnek a Tételt és a Tételre vonatkozó dokumentumokat, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a Szerződésnek megfelelően megszerezze a Tétel tulajdonjogát.
 • 2.9. Az eladó akkor tesz eleget a dolog vevőnek történő átadására vonatkozó kötelezettségének, ha lehetővé teszi a vevő számára, hogy a teljesítés helyén rendelkezzen a dologgal, és erről a vevőt kellő időben értesíti.
 • 2.10. Ha a dolgot az eladó szállítja, az eladó a dolgot úgy adja át a vevő-üzletfélnek, hogy a dolgot a vevő számára az első fuvarozónak adja át szállításra, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a fuvarozási szerződésből eredő jogait, az eladó nem adja át a dolgot a vevő-fogyasztónak, amíg a dolgot a fuvarozó át nem adta neki.
 • 2.11. Az Eladó a vétel tárgyát a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vevőnek.
 • 2.12. Ha nincs megállapodás a dolog csomagolásának módjáról, az eladó a szokásoknak megfelelően csomagolja a dolgot, ha nincs szokás, akkor a dolog megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Ugyanígy az eladó gondoskodik a termék elszállításáról is.

3. INFORMÁCIÓ AZ ÁRUKRÓL, AZ ÁRAKRÓL ÉS A SZÁLLÍTÁSRÓL

 • 3.1. A vételár a weboldalon található aktuális ajánlatban, a megrendelésben és a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett ár, és nem tartalmazza az áru szállítási költségét.
 • 3.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az áru árát a kiszállítás előtt korrigálja, ha úgy találja, hogy a kínált áru ára nem megfelelően lett feltüntetve. Ebben az esetben a vevőt tájékoztatni kell, és bele kell egyeznie az árkiigazításba. Ellenkező esetben az adásvételi szerződés nem jön létre, és a megrendelést az eladó törli.
 • 3.3. Minden akciós ár a készlet erejéig érvényes. Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze egymással.
 • 3.4. Minden ár szerződéses. Az üzemeltető honlapján www.nutrifood.sk, www.nutrifoodketo.sk,
  www.nutrifood.company
  mindig naprakész és érvényes árak találhatók. Az árak véglegesek, azaz HÉA-val együtt, vagy. minden egyéb adó és díj, amelyet a fogyasztónak az áru megszerzéséért fizetnie kell, ide nem értve a szállítási stb. díjakat.
 • 3.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő a NUTRI a.s. belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut, az online áruház üzemeltetője www.nutrifoodketo.sk, a NUTRI a.s. jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, még azután is, hogy a vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. A NUTRI a.s. ilyen esetben tájékoztatja a vásárlót erről a tényről. Példák arra, hogy mikor fordulhat elő tévesen közzétett ár, a következők:
  • a) az áru ára első látásra helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat)
  • (b) az áru ára hiányzik, vagy egy vagy több extra számjegyet tartalmaz
  • c) az árucikkek árengedménye meghaladja az 50%-ot, anélkül, hogy az árucikkek egy különleges marketingkampány vagy egy különleges szimbólummal megjelölt értékesítés részét képeznék.
 • 3.6. Az akciós árak a készlet elfogyásáig érvényesek, ha az akciós termék darabszámát feltüntetik, vagy a megadott időtartamig.
 • 3.7. Az Eladó kijelenti, és a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó nem garantálja az Eladó által értékesített élelmiszerek fogyasztásából származó eredményeket. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy az élelmiszerek minden emberre másképp hathatnak, ezért nem lehet garantálni az Eladó által értékesített élelmiszerek használatából származó pozitív eredményt.
 • 3.8. Az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevő köteles megismerkedni az „ellenjavallatokkal” is, amelyek leírják azokat a helyzeteket, amelyekben az eladó által értékesített élelmiszer használata nem ajánlott, és amelyek a webáruház oldalain szerepelnek.
 • 3.9. A NUTRI a.s., a www.nutrifoodketo.sk webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a vásárlási szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha a személyes adatokkal való visszaélés stb. történt, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt. A vevőt tájékoztatni fogják erről az eljárásról.

4. ÁRUK MEGRENDELÉSE

 • 4.1. A Vevő a www.nutrifoodketo.sk webáruház által kínált NutriFood Keto termékcsalád bármelyik termékét megrendelheti a webáruházon keresztül, az árukat a kosárba helyezve és a megrendelést befejezve.
 • 4.2. Az árukat online lehet megrendelni a www.nutrifoodketo.sk weboldalon található megrendelőlapon (kosár) keresztül. A NutriFood Keto termékek azonban csak az online áruházban vásárolhatók meg. A vásárlás kizárólag személyesen a pozsonyi NUTRI FOOD PLAN Központi Tanácsadó Központban történhet.
 • 4.3. Az Eladó a megrendelést a kézhezvételt követően azonnal elektronikusan visszaigazolja. A vevőt hamarosan e-mailben értesítjük.
 • 4.4. Az áruk rendelkezésre állásának és az érvényes áraknak az ellenőrzését követően a szállító a megrendelést egy „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú e-mail üzenetben visszaigazolja a megrendelőnek. A visszaigazolást követően a megrendelt áruk és szolgáltatások teljes árát és a kötelező szállítási határidőt határozzák meg, amely a vevő beleegyezésével a szokásos határidőnél hosszabb is lehet.
 • 4.5. Az így végrehajtott végzés kötelező érvényűnek minősül, és megfelel a No. 102/2014 Coll. a távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.
 • 4.6. A megrendelés visszaigazolása után üzleti kapcsolat jön létre a vevő és az eladó között. A Vevő ezúton vállalja, hogy a megrendelt és leszállított áruk vételárát, beleértve a szállítási költségeket is, a vonatkozó feltételeknek megfelelően megfizeti.
 • 4.7. A megrendelés megerősítésével a vevő megerősíti az adatok valóságtartalmát és pontosságát.
 • 4.8. A természetes személyeknek szóló megrendeléseknek tartalmazniuk kell: a vevő vezeték- és utónevét, szállítási címét, telefonszámát vagy e-mail címét, a szállítás módját és az áru átvételét. A NutriFood Keto termékek azonban csak az online áruházban vásárolhatók meg. A vásárlás kizárólag személyesen a pozsonyi NUTRI FOOD PLAN Központi Tanácsadó Központban történhet.
 • 4.9. A természetes személyek-vállalkozók minden megrendelésének tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, székhelyét, személyi azonosító számát, szállítási címét, telefonszámát vagy e-mail címét, a szállítás módját és az áru átvételét. A NutriFood Keto termékek azonban csak az online áruházban vásárolhatók meg. A vásárlás kizárólag személyesen a pozsonyi NUTRI FOOD PLAN Központi Tanácsadó Központban történhet.
 • 4.10. Jogi személyek esetében minden megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket: cégnév, székhely, szállítási cím (ha eltér a székhely címétől), nyilvántartási szám, HÉA-szám, kapcsolattartó személy neve és vezetékneve, telefonszám vagy e-mail cím, az áru kifizetésének módja, az áru szállításának és átvételének módja, számlázási cím (ha eltér a székhely címétől vagy a szállítási címtől). A NutriFood Keto termékek azonban csak az online áruházban vásárolhatók meg. A vásárlás kizárólag személyesen a pozsonyi NUTRI FOOD PLAN Központi Tanácsadó Központban történhet.
 • 4.11. A vevő az árut a megrendelés időpontjában érvényes áron kapja meg. A Vásárló Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a megrendelés leadása előtt megismerje a teljes árat, beleértve az ÁFA-t és minden egyéb költséget. Ezt az árat a megrendelésben és az árubeszerzés kézhezvételét igazoló üzenetben tüntetjük fel. A Vásárló Fogyasztónak a megrendelés leadása előtt lehetősége van tájékozódni arról, hogy az ajánlat vagy az ár meddig érvényes.
 • 4.12. A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az Eladó és a Vevő közötti szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut. Ebben az esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt erről a tényről.

5. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 • 5.1. A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (102/2014. sz. törvény) 7. §-a értelmében a vevőnek joga van az áru átvételétől, illetve a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni az így megkötött szerződéstől, amelyhez a fenti határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldeni az eladónak.
 • 5.2. A fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló útmutató és az elállási formanyomtatvány elérhető.
  itt:
  .
 • 5.3. A Vevő köteles az elállást és az árut az Eladónak a termék megvásárlásáról szóló számlán feltüntetett számlázási címre küldeni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján kívánja átvenni. Az elállási határidő betartottnak minősül, ha az árut legkésőbb az időszak utolsó napján átadták szállításra.
 • 5.4. Az árut a vásárlónak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, eredeti csomagolásban, abban az állapotban és értékben, ahogyan az árut átvette, vissza kell küldenie. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő vevő 14 napon belül eláll a szerződéstől, a fogyasztónak a szerződéstől való elállást elállási nyilatkozat útján kell bejelentenie.
 • 5.5. VISSZAVONÁSI ŰRLAP
 • 5.6 Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az Eladó a Vevőtől az áru értékcsökkenésének megfelelő összeget követelhet (a távollevők között vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 10. § (4) bekezdése szerint).
 • 5.7. Ha az áru fogyasztási cikk, akkor a szerződéstől csak akkor lehet elállni, ha a vevő az árut sértetlenül, eredeti csomagolásban, sértetlenül és használatlanul szállítja.
 • 5.8. A visszaküldött áru ellenértékét a fogyasztónak a vásárlási szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítik.
 • 5.9. A fogyasztók nem állhatnak el a szerződéstől, kivéve, ha az elállásról kifejezetten megállapodtak:
  • (a) a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése
  • (b) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült
  • (c) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően más árukkal elválaszthatatlanul összekeveredhetnek
  • d)a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában említett egyéb esetekben
 • 5.10. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, viseli az áruknak az eladóhoz való visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor az olyan áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.
 • 5.11. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés a NUTRI a.s. és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben 14 napon belül él az adásvételi szerződéstől való elállási jogával, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Fogyasztó köteles a visszaküldött áruval együtt a kapcsolódó ajándékokat is visszaküldeni, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Abban az esetben, ha ezeket az ajándékokat nem adják vissza, ezek az értékek a fogyasztó jogtalan gazdagodásának minősülnek. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának átadása nem lehetséges, a NUTRI a.s. a szokásos árnak megfelelő összegű pénzbeli kártérítésre jogosult. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem szűnik meg, és a szerződéseket e tekintetben külön kezelik.
 • 5.12. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az áruval együtt ajándékot is adnak, akkor 24 hónapon belül nem lehet élni a kifogásolási joggal. A fogyasztó csak az áru átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja az ilyen ajándékokkal kapcsolatos kifogásolási jogait. A vállalkozó nem jogosult a hiba teljesítéséből származó ajándékokkal kapcsolatos jogokat érvényesíteni.
 • 5.13. Ha az áruk visszaküldésének valamennyi fenti feltétele teljesül, a vevő jogosult a visszaküldött árukkal kapcsolatban kifizetett összegek visszatérítésére, amelyeket legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül visszaküldünk a vevőnek. Ha nem ad meg számlaszámot, akkor az összeg automatikusan készen áll arra, hogy a következő vásárláskor ugyanabban az időszakban felvegye.
 • 5.14. A vásárló vállalkozó nem jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha a megvásárolt áru értéke meghaladja az 1860 EUR-t, beleértve a 1860 EUR-t is. HÉA.
 • 5.15. Ha a vevő vállalkozó, a vevőnek a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztésétől és a visszaküldött áru aktuális árától függően felajánlható az adásvételi szerződéstől való elállás lehetősége. Az áru állapotát az eladó értékeli. Amennyiben nem sikerül mindkét fél számára elfogadható feltételekben megállapodni, az árut a vásárló vállalkozás költségére visszaküldik. Az Eladó jogosult a Vevőnek a felmerülő többletköltségeket felszámítani.
 • 5.16. Ha a vevő tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és az áru visszaküldése nem az eredeti csomagolásban történik, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot, a vevő tudomásul veszi, hogy a NUTRI a.s., a webáruház üzemeltetője nem állhat el az adásvételi szerződéstől. www.nutrifoodketo.sk , fenntartja a jogot, hogy az ilyen visszaküldésekért olyan összeget számítson fel, amely kompenzálja a NUTRI a.s.-t az áru újbóli értékesítésre történő bevezetéséhez szükséges költségekért.
 • 5.17. A jóváírás kiállításakor a vevő (mind a fogyasztó, mind a vállalkozás) személyazonossági igazolványának bemutatását kérhetik a vevő tulajdonjogának védelme érdekében. Az OP benyújtásával a vásárló hozzájárul a személyes adatok feldolgozásához (Hozzájárulás a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez és feldolgozásához a No. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és az (EU) 2016/679 rendelet).
 • 5.18. A törvényben meghatározott esetek kivételével a NUTRI a.s., a www.nutrifoodketo.sk webáruház üzemeltetője jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van. A szerződéstől való elállás e pont alapján a vevő és a NUTRI a.s. közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól számított 14 napon belül lehetséges a megrendelés visszavonásával vagy a vevőnek a NUTRI a.s. elállásáról szóló egyéb jelzésével.
 • 5.19. A Vevő a megrendelést e-mailben vagy telefonon mindaddig lemondhatja, amíg nem kap visszaigazolást a megrendelésről (azaz amíg az adásvételi szerződés létre nem jön). A megrendelés lemondásakor meg kell adni a vevő nevét, e-mail címét és a megrendelt áru leírását.
 • 5.20. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vásárló a www.nutrifoodketo.sk webáruház üzemeltetője, a NUTRI a.s. székhelyének címére küldheti el, akivel az áru/szolgáltatás megrendeléséről kommunikált.
 • 5.21. Az adásvételi szerződéstől való elállás az adásvételi szerződést eleve érvényteleníti. Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik. A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles az árut sértetlen állapotban, eredeti és sértetlen csomagolásban visszaküldeni. Abban az esetben, ha az áru nem sértetlen állapotban kerül vissza az Eladóhoz, a Vevő köteles megtéríteni az Eladónak az okozott kárt. Ebben az esetben az Eladó jogosult a kártérítési igényt beszámítani a Vevő vételár-visszatérítési igényébe.
 • 5.22. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles a Vevőnek (Fogyasztónak) indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül a tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést visszafizetni. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott kifizetéseket a vevőnek (fogyasztónak) visszafizetni, mielőtt a vevő az árut visszaadja neki. Az Eladó nem köteles a Fogyasztónak az áru visszaküldésével kapcsolatos többletköltségeket megfizetni.
 • 5.23. Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni különösen akkor, ha:
  • a) a vevő a megrendelt árut a fuvarozótól a megállapodás szerinti határidőn belül nem veszi át az eladó oldalán felmerülő okoktól eltérő okok miatt
  • (b) az eladó nem tudja leszállítani az árut, különösen azért, mert az áru elfogyott, már nem gyártják, vagy az ár, amelyen az eladó az árut megvásárolja, jelentősen megváltozott.
 • 5.24. Az Eladónak a Szerződéstől való elállása azon a napon lép hatályba, amikor az elállást a Vevőnek kézbesítik, feltéve, hogy az elálláshoz elegendő az elállás e-mailben történő kézbesítése. Az Eladó a már kifizetett vételárat a Vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállás napját követő naptól számított 14 napon belül a Vevő számlájára történő átutalással visszafizeti, kivéve, ha a Vevővel másként nem állapodtak meg.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • 6.1. Az Eladó elfogadja, hogy a fizetés kizárólag kártyás fizetéssel lehetséges a STRIPE fizetési átjárón keresztül.
  https://stripe.com
 • 6.2. Az áru az eladó tulajdonában marad a teljes kifizetésig és az elfogadásig, de az áru károsodásának kockázata az áru átvételekor a vevőre száll át.
 • 6.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek csak a saját belátása szerint kiválasztott fizetési módokat ajánlja fel.
 • 6.4. A vevő számlázási adatai a megrendelés leadása után visszamenőlegesen nem módosíthatók.

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 • 7.1. Az Eladó a következő szállítási módokat biztosítja vagy szervezi meg:
  • a)küldés szállítási szolgáltatással – Csomag – Egy csomag szállítása 5 kg-ig 4 €. 50 € feletti rendelés esetén ingyenes szállítás. A csomag általában 3 munkanapon belül megérkezik az Ön által kiválasztott kézbesítési pontra. Vedd fel, amikor megkapod az információs SMS-t vagy e-mailt.
  • b)futárral történő küldés – GLS futárcég – A küldemény ára 5 €. 50 € feletti rendelés esetén ingyenes szállítás. A csomag általában 3 munkanap alatt érkezik meg a kiválasztott címre.
 • 7.2. Vis maior vagy a vállalatok információs rendszerének meghibásodása esetén a NUTRI a.s. nem vállal felelősséget az áruk késedelmes szállításáért.
 • 7.3. A hiányos vagy sérült szállítmányt haladéktalanul be kell jelenteni e-mailben a NUTRI a.s. címére, obchod@nutrifood.sk, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt e-mailben vagy postai úton haladéktalanul el kell küldeni az Eladónak. A hiányosságra vagy a küldemény külső sérülésére vonatkozó további állítások nem fosztják meg a vevőt a tétel követelésének jogától, de lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy az adásvételi szerződés nem sérült.
 • 7.4. Abban az esetben, ha a nyertes megnyeri a NUTRI a.s., a www.nutrifoodketo.sk webáruház üzemeltetője által szervezett versenyt, a vállalat a nyereményt a nyertesnek a NUTRI FOOD PLAN által történő eredményhirdetéstől számított 30 naptári napon belül megküldi.

8. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK ÉS REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

 • 8.1. Az árukra vonatkozó jótállási feltételeket az Eladó panaszkezelési eljárása és a vonatkozó szlovák jogszabályok szabályozzák. A vásárlást igazoló bizonylat a jótállási jegyként szolgál.
 • 8.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:
  • (a) az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel,
  • (b) az árukat a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban,
  • c) az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának,
  • (d)az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatára vonatkozóan megjelöl,
  • (e)az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
 • 8.3. Az eladó az eladott termék hibáiért a vevővel szemben a vevő általi átvételt követően felel. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles az árut az átvételt követően azonnal megvizsgálni. Abban az esetben, ha az áru átvételekor nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, a vevő köteles erről az eladót haladéktalanul értesíteni.
 • 8.4. A vevőnek joga van elállni a szerződéstől:
  • a) ha az áru lényeges hibával rendelkezik,
  • b)ha a javítás után a hiba vagy hibák megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni a terméket,
  • c) az áru nagyszámú hibája esetén.
 • 8.5. A jótállási idő az áru csomagolásán feltüntetett dátum szerint értendő.
 • 8.6. A panaszokat a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezelik.
 • 8.7. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait (reklamációkat) írásban érvényesíti az Eladó felé a NUTRI a.s. címére küldött e-mailben.
 • 8.8. A panaszok kezelésére a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott érvényes Eladói Panaszkezelési Szabályzat vonatkozik. A vásárlót megfelelően tájékoztatták a panasztételi eljárásról, és tájékoztatták a panasztétel feltételeiről és módjáról.
 • 8.9. A panaszeljárás a következő időpontban kezdődik:
  • (a)a kárbejelentés kézhezvétele
  • b)az igényelt áru átadása a Vevőtől az Eladónak.
 • 8.10. Az Eladó vagy egy általa kijelölt személy a Vevőnek a reklamációról visszaigazolást állít ki, amelyben az Eladó köteles pontosan megjelölni az áru állítólagos hibáit, és az Eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mailben vagy írásban. Ha a követelés távközlés útján történik, az Eladó köteles a követelésről szóló visszaigazolást indokolatlan késedelem nélkül a Vevőnek átadni.
 • 8.11. A panasz elbírálásának határideje a panasz benyújtásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó a reklamáció eredményéről a Vevőnek e-mailben vagy postai úton írásbeli igazolást állít ki. A panasz elbírálására nyitva álló határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől.
 • 8.12. Az élelmiszereken fel kell tüntetni a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időt, és a reklamáció benyújtásának határidejét ez a dátum határozza meg. Ha az eladott árukon, azok csomagolásán vagy az azokat kísérő használati utasításon feltüntetik a használati időt, a jótállási idő nem jár le ezen időszak lejárta előtt. A jótállási idő a termék vevő általi átvételétől kezdődik.
 • 8.13. A vevő választhatja meg a reklamáció módját.
 • 8.14. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény szabályozza.

9. Adatvédelmi politika

Adatvédelmi irányelvek

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 10.1. A jelen feltételek célja, hogy meghatározzák egyrészről az eladó (szállító), másrészről a vevő (megrendelő, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit, amelyek a telefonos vagy írásbeli megrendeléssel kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. Az Eladó és a Vevő közötti valamennyi szerződéses kapcsolat a Szlovák Köztársaság joga szerint jön létre. A jelen feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra, amennyiben a fogyasztó szerződő fél, a 40/1964 sz. törvény vonatkozik. módosított Polgári Törvénykönyv, a 250/2007. sz. törvény (Coll. Törvény a fogyasztóvédelemről, módosított változata, és a 102/2014. sz. törvény a távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről. Ha a szerződő fél vállalkozó, az általános szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra az általános szerződési feltételekről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv módosított változata.
 • 10.2. A feltételektől eltérő rendelkezés az adásvételi szerződésben megtárgyalható. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben. Az így megállapított feltételek nem lehetnek jogszabályba ütközőek.
 • 10.3. Ezek az értékesítési feltételek és a jótállási igények az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek szlovák nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés szlovák nyelven köthető.
 • 10.4. A NUTRI FOOD PLAN és a vevő közötti vitás kérdések bíróságon kívül is rendezhetők. Ebben az esetben a vevő-fogyasztó kapcsolatba léphet egy peren kívüli vitarendező szervvel, például a következőkkel
  a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság
  vagy a vitát egy kijelölt
  ODR platformon keresztül.
  Az Eladó azt ajánlja, hogy a vevő először használja a
  vegye fel a kapcsolatot a címen.
  az üzemeltető weboldalán a helyzet megoldására, mielőtt peren kívüli vitarendezéshez folyamodna.
 • 10.5. A NUTRI a.s. és a NUTRI FOOD PLAN Központi Tanácsadó Központ kapcsolattartási e-mail címe: info@nutrifood.sk, és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is kapcsolatba léphet velünk.
 • 10.6. Az ÁSZF-hez csatoltunk egy mintanyomtatványt.
 • 10.7. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.01.01-től érvényesek és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatát. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli módosítására.